Mönsterdjup, ålder och lufttryck

Minst 1,6 millimeter vid sommarväglag

Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster.
Tänk på att mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att ge bra friktion vid fuktig vägbana.

 

Mönsterdjup vid vinterväglag

 

Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil klass I (*), lätt lastbil, lätt buss och personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.

För lastbil, buss och personbil klass II med totalvikt över 3,5 ton ska mönsterdjupet vid vinterväglag vara minst 5 millimeter på fordonets samtliga däck under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

*) till personbil klass I hör samtliga fordon klassificerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II (husbil).

 

Inga krav på att däck ska vara nya

 

Det finns inget ålderskrav för däck. Vid de undersökningar som har gjorts har man inte kunnat se någon tydlig försämring av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper. Men det är viktigt att mönsterdjup och dubbutstick är bra och att däcken lagras svalt, torrt och mörkt.

 

Kolla lufttrycket ofta!

 

Fel lufttryck kan påverka köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Rätt lufttryck för däcken till din bil kan du hitta i bilens instruktionsbok.

 

Källa: Transportstyrelsen

 

Mät mönsterdjupet med ett femkronorsmynt. Avståndet mellan siffran 5 och kanten på myntet är 3 mm. När du ser hela femman är det dags att planera bytet till bättre däck.

Håll koll på mönsterdjupet Sommardäck är olagliga när de slits under 1,6 mm, men redan vid ett mönsterdjup runt 3 mm ökar bromssträckan vid vått väglag tydligt, dessutom ökar risken för vattenplaning.